Cross-reactivity of EGFR mutation-specific immunohistochemistry assay in HER2 positive tumors

Verdu M1,2, Trias I1,2,3, Roman R1, Rodon N1, Pubill C2, Arraiza N2, Martinez B2, Garcia-Pelaez B1, Serrano T1,2,3, Puig X1,2,3.

1BIOPAT, Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència, Barcelona, Spain. 2Histopat Laboratoris, Barcelona, Spain. 3Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistència, Barcelona. Spain.

Abstract

The co-expression of HER2 and EGFR L858R in a solitary nodule removed from the lung, whose mutation was not confirmed by molecular techniques, made us think about the possible existence of a cross-reaction between HER2 and the EGFR L858R-specific antibody. Our study was […]

2014-11-24T12:17:42+00:00

Expressió de CK19 en carcinomes de mama triple-negatius i variants histològiques infreqüents

García-Peláez, B1*, Verdú M1,2*, Pubill C2, Rodón N1, Román R1, Martínez B2, Arraiza N2, Díaz O1, Biern G1, Puig X1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Histopat Laboratoris; 3Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència. *(contribució equivalent)

 

Introducció

L’estudi molecular del gangli sentinella axil.lar (OSNA) requereix comprovar prèviament l’expressió inmunohistoquímica de CK19 en el tumor primari, present en la gran majoria de casos (93-97%). En un estudi previ amb TMAs (Rev Esp Patol 2013;46(SI):129) demostrarem positivitat per CK19 en el 99,5% de 207 carcinomes […]

2014-06-17T10:32:16+00:00

Validació prospectiva dels models predictius d’inestabilitat de microsatèl.lits RERtest6 i RERtest8 en els carcinomes colorectals

Román R1, Rodón N1, Verdú M1,3, García B1, Díaz O1, Biern G1, Serrano T3, Calvo M4, Puig X1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència; 3Histopat Laboratoris, 4Department d’Estadística, Universitat de Barcelona.

 

Introducció

L’estudi d’inestabilitat de microsatèl•lits (MSI-H), està recomanat per les guies SEAP/SEOM en tots els casos de càncer colorectal com a cribratge de pacients amb síndrome de Lynch, emfatitzat en estadi II degut al seu valor com a factor de bon pronòstic i possible pitjor resposta […]

2014-06-16T17:00:53+00:00

EGFR L858R Antibody Cross-Reaction in HER2 Positive Breast and Gastric Carcinomas

Montse Verdu1,2, Natalia Rodon2, Ruth Roman2, Isabel Trias1,2,3, Carme Pubill1, Nuria Arraiza1, Begonya Martinez1, Beatriz Garcia-Pelaez2 and Xavier Puig1,2,3.

1Histopat laboratoris, Barcelona, Spain; 2BIOPAT. Biopatolodia Molecular, Grup Assistencia, Barcelona, Spain and 3Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistencia, Barcelona, Spain.

 

Background: The use of epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation-specific antibodies is likely to get soon incorporated into clinical practice due to its proven correlation with the presence of EGFR mutation in lung adenocarcinoma, especially in cases with limited tumor material, or in […]

2014-03-13T12:45:51+00:00

PCA3 gene in prostate cancer diagnosis: improving biopsy efficiency and predicting tumor grade and extension

Natalia Rodón1, Isabel Trías1,2,3, Montse Verdú1,2, Ruth Román1, Arturo Domínguez4, Miquel Calvo5, Josep Mª Banus4, Beatriz García-Peláez1, Antonio M Ballesta6, Mª Luisa Maestro7 and Xavier Puig1,2,3.

1 BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. Barcelona. 2 Histopat Laboratoris, S.L. Barcelona. 3 Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència, Barcelona. 4 ICUN, Institut Català d’Urologia I Nefrologia, Barcelona. 5 Departamento de Estadística. Facultad de Biología, Universidad de Barcelona. 6 Analiza. S. Análisis Clínicos. Hospital Moncloa, Madrid. 7 Unidad de Genómica y Reproducción Asistida, Hospital […]

2014-03-13T12:42:42+00:00