Validació prospectiva dels models predictius d’inestabilitat de microsatèl.lits RERtest6 i RERtest8 en els carcinomes colorectals

Román R1, Rodón N1, Verdú M1,3, García B1, Díaz O1, Biern G1, Serrano T3, Calvo M4, Puig X1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència; 3Histopat Laboratoris, 4Department d’Estadística, Universitat de Barcelona.

 

Introducció

L’estudi d’inestabilitat de microsatèl•lits (MSI-H), està recomanat per les guies SEAP/SEOM en tots els casos de càncer colorectal com a cribratge de pacients amb síndrome de Lynch, emfatitzat en estadi II degut al seu valor com a factor de bon pronòstic i possible pitjor resposta […]

2014-06-16T17:00:53+00:00

Clinicopathological and molecular characterization of colorectal micropapillary carcinoma

Montse Verdú1,2, Ruth Román1, Miquel Calvo3, Natàlia Rodón1, Beatriz García1, Marta González1, August Vidal1,2, and Xavier Puig1,2,4.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistencia, Barcelona, Spain; 2 Histopat Laboratoris, Barcelona, Spain; 3Statistics Department, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain and 4Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistencia, Barcelona, Spain.

Abstract

Invasive micropapillary carcinoma is associated with frequent lymph node metastasis and adverse clinical outcome. Initially described as a variant of breast and ovarian carcinoma, it has subsequently been found in other organs, most recently the colon. Reports of […]

2011-05-06T16:22:05+00:00

Microsatellite instability of the colorectal carcinoma can be predicted in the conventional pathologic examination. A prospective multicentric study and the statistical analysis of 615 cases consolidate our previously proposed logistic regression model

R Román1, M Verdú1,3,  M Calvo 4, A Vidal3,5,,X Sanjuan 5, M Jimeno6, A Salas7, J Autonell 8, I Trias9, M González1, B García1, N Rodón1 and X Puig1,2,3.

1BIOPAT.Biopatologia Molecular, Barcelona, Spain; 2Hospital de Barcelona, Barcelona, Spain; 3Histopat Laboratoris, Barcelona, Spain; 4Statistics Department, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain; 5Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona, Spain; 6Hospital del Mar, Barcelona, Spain; 7Hospital Mútua de Terrassa, Terrasa, Spain; 8Hospital General de Vic, Vic, Spain and 9Hospital Plató, Barcelona, Spain.

Abstract

High microsatellite instability (MSI-H) allows the identification […]

2010-09-10T01:20:55+00:00

Estudi multivariant de correlació de KRAS amb el perfil histopatològic i molecular del carcinoma colorectal

Natalia Rodon1, Ruth Roman1, Montse Verdu1,3 ,Miquel Calvo4, Beatriz Garcia-Pelaez1, Marta Gonzalez1, Carme Pubill3 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistencia. 3Histopat Laboratoris. 4Departament d’Estadística, Facultat de Biologia. UB. Barcelona. 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

Les mutacions de l’oncogen KRAS, presents al 30-50% dels carcinomes colorectals, expliquen la manca de resposta a inhibidors dels receptors EGF. L’objectiu de l’estudi és confirmar, mitjançant un estudi multivariant, les correlacions observades en un estudi univariant inicial entre l’estat mutacional de KRAS […]

2010-06-23T17:25:58+00:00

Correlation between KRAS mutations and clinicopathological features in colorectal carcinomas. A multivariate analysis

Natalia Rodon1, Ruth Roman1, Montse Verdu1,3 ,Miquel Calvo4, Beatriz Garcia-Pelaez1, Marta Gonzalez1, Carme Pubill3 and Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistencia. 3Histopat Laboratoris. 4Departament d’Estadística, Facultat de Biologia. UB. Barcelona.

KRAS oncogenic mutations, present in approximately 30-50% of colorectal carcinomas (CRC), result in a lack of response to EGFR inhibitors. The aim of this study was to confirm with a multivariate analysis the correlations observed in our initial univariate approach between KRAS mutational status and […]

2010-05-23T17:23:06+00:00