Estudi del gen PCA3 en orina de pacients amb PSA alterat: valor diagnòstic, predicció de grau de Gleason i volum tumoral.

Rodón Natalia1, Verdú Montse1,3 ,Román Ruth1, Calvo Miquel4, García-Peláez Beatriz1, Trias Isabel3, Pujol Mercè1, Domínguez Arturo5, Banús Josep Maria5, Ballesta Antonio M6, Maestro Mª Luisa7 i Puig Xavier1,2,3.

1BIOPAT.Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència, Barcelona; 2Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència, Barcelona; 3Histopat Laboratoris, Barcelona; 4Universitat de Barcelona. Departament d’Estadística. Barcelona; 5ICUN, Institut Català d’Urologia i Nefrologia, Barcelona; 6Analiza. S. Análisis Clínicos. Hospital Moncloa, Madrid, 7Unidad de Genómica y Reproducción Asistida, Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid.

Introducció

La baixa especificitat de les eines […]

2012-12-27T18:49:56+00:00

Estudio del gen PCA3 en el diagnóstico del cáncer de próstata

Rodón N1, Román R1, Verdú M1,3, García-Peláez B1, Trias I3, Pujol M1, Domínguez A4, Banús JM4, Ballesta AM5, Maestro ML6 y Puig X 1,2,3.

1BIOPAT.Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència, Barcelona; 2Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistencia, Barcelona; 3Histopat Laboratoris, Barcelona; 4ICUN, Institut Català d’Urologia i Nefrologia, Barcelona; 5Analiza. S. Análisis Clínicos. Hospital Moncloa, Madrid, 6Unidad de Genómica y Reproducción Asistida, Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid.

 

Introducción

La generalización del análisis de PSA en suero para la detección precoz del carcinoma de próstata […]

2012-10-25T17:37:21+00:00

Aplicació de la immunohistoquímica a l´estudi de les mutacions d’EGFR en càncer de pulmó. Estudi comparatiu amb seqüenciació i PCR a temps real.

Montse Verdú1,3*, Natalia Rodón1*, Ruth Román1, Beatriz García-Peláez1, Mercè Pujol1 i Xavier Puig1,2,3.

1Biopat. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència; 3Histopat Laboratoris. Barcelona.*(co-autors).

Introducció

L’estudi de les mutacions del receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) ha esdevingut essencial per al tractament del càncer de pulmó. Recentment s’han introduït per al seu estudi dos anticossos monoclonals (EGF Receptor (E746_750del Specific) i EGF Receptor (L858R mutant Specific)), així com tècniques d’alta sensibilitat (PCR a temps real), especialment útils en […]

2012-06-08T14:15:54+00:00

Seguiment de carcinoma urotelial per FISH. És sempre útil?

Beatriz García-Peláez1, Ruth Román1,2,Isabel Trias3, Carme Pubill3, Myriam Gorriz3, Montse Verdú1,3, Natalia Rodón1, Mercè Pujol1, Josep M. Banús4 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistència. 3 Histopat Laboratoris. 4 Institut Català d’Urologia i Nefrologia. Barcelona.

Introducció

Nombrosos autors han demostrat l’increment de sensibilitat de la hibridació “in situ” (FISH) tant en el diagnòstic com en el seguiment del carcinoma urotelial (CU) davant la citologia urinària. Mes recentment s’estan presentant nous treballs que estudien l’efecte anticipador de […]

2012-06-08T14:09:00+00:00

Estudi del gen EGFR en carcinoma escamós i adenocarcinoma de pulmó.

R Roman1*, N Rodon1*, M Verdu1,3*, B Garcia1 , M Pujol1 i X Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència; 3Histopat Laboratoris. Barcelona.*(co-autors).

Introducció

Les mutacions en el receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) i, en menor mesura, l’augment en el nombre de còpies, s’han correlacionat amb resposta a inhibidors del domini tirosina cinasa (TKIs) d’aquest receptor i augment de la supervivència. La majoria d’aquests estudis s’han dut a terme en sèries d’adenocarcinomes (AC), ja que […]

2012-06-08T14:04:55+00:00