Microsatellite instability of the colorectal carcinoma can be predicted in the conventional pathologic examination. A prospective multicentric study and the statistical analysis of 615 cases consolidate our previously proposed logistic regression model

R Román1, M Verdú1,3,  M Calvo 4, A Vidal3,5,,X Sanjuan 5, M Jimeno6, A Salas7, J Autonell 8, I Trias9, M González1, B García1, N Rodón1 and X Puig1,2,3.

1BIOPAT.Biopatologia Molecular, Barcelona, Spain; 2Hospital de Barcelona, Barcelona, Spain; 3Histopat Laboratoris, Barcelona, Spain; 4Statistics Department, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain; 5Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona, Spain; 6Hospital del Mar, Barcelona, Spain; 7Hospital Mútua de Terrassa, Terrasa, Spain; 8Hospital General de Vic, Vic, Spain and 9Hospital Plató, Barcelona, Spain.

Abstract

High microsatellite instability (MSI-H) allows the identification […]

2010-09-10T01:20:55+00:00

Mutació de TP53 en carcinomes urotelials inicials i en la primera recidiva. Estudi prospectiu

Beatriz Garcia-Pelaez1, Isabel Trias4, Ruth Roman1,2, Naim Hannaoui5, Josep M. Banús5, Montse Verdu1,3 Natalia Rodon1, Marta Gonzalez1 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistència. 3Histopat Laboratoris. 4Hospital Plató Fundació Privada.5 ICUN Barcelona 

INTRODUCCIÓ.

La mutació de P53 en carcinoma urotelial es relaciona amb l’alt grau i progressió, encara que no ha arribat a introduir-se com un factor pronòstic d’utilizació clínica per discrepàncies en resultats de diferents estudis. 

OBJECTIUS.

Establir la incidència de mutació en una sèrie de neoplàsies […]

2010-06-23T17:49:40+00:00

Estudi immunohistoquímic prospectiu dels receptors d’estrògens i progesterona en 4.254 casos de carcinoma infiltrant de mama

Montse Verdú1,2, Carme Pubill1, Ana M.ª Guardiola1,2, Ruth Román2, Natàlia Rodón2, Beatriz García2, Marta González2, Miquel Calvo4 i Xavier Puig1,2,3.

1Histopat Laboratoris, 2BIOPAT. SL, 3Hospital de Barcelona, Grup Assistència. Barcelona, 4Departament d’Estadística, Universitat de Barcelona.

Introducció

El resultat acurat en l’estudi dels receptors d’estrògens (ER) i  progesterona (PR) del carcinoma de mama és crític per a indicar la teràpia hormonal. El mètode immunohistoquímic (IHQ) sobre teixit en parafina implantat en la dècada dels 90, es considera totalment validat clínicament encara que persisteixen problemes […]

2010-06-23T17:44:56+00:00

Estudi prospectiu d’expressió immunohistoquímica i amplificació de l’oncogen HER2 en 1.373 casos de carcinoma infiltrant de mama. Valoració de les repercusions de les guies ASCO/CAP 2007

Marta Gonzalez1, Montse Verdú1,3 , Ruth Román1, Natàlia Rodón1, Carme Pubill3, Begonya Martínez3, Beatriz García-Pelaez1, Miquel Calvo4 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona, Grup Assistència. 3Histopat Laboratoris. 4Departament d’Estadística, Universitat de Barcelona. Barcelona

Introducció

La controvèrsia existent de fa anys en la metodologia d’estudi de l’estat del oncogen HER2 i especialment els alts percentatges de discordança entre laboratoris detectada en assajos clínics va motivar l’elaboració de les guies ASCO/CAP publicades el 2007 en un intent d’unificació metodològica […]

2010-06-23T17:43:14+00:00

Estudi multivariant de correlació de KRAS amb el perfil histopatològic i molecular del carcinoma colorectal

Natalia Rodon1, Ruth Roman1, Montse Verdu1,3 ,Miquel Calvo4, Beatriz Garcia-Pelaez1, Marta Gonzalez1, Carme Pubill3 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona-SCIAS, Grup Assistencia. 3Histopat Laboratoris. 4Departament d’Estadística, Facultat de Biologia. UB. Barcelona. 

INTRODUCCIÓ I OBJECTIU

Les mutacions de l’oncogen KRAS, presents al 30-50% dels carcinomes colorectals, expliquen la manca de resposta a inhibidors dels receptors EGF. L’objectiu de l’estudi és confirmar, mitjançant un estudi multivariant, les correlacions observades en un estudi univariant inicial entre l’estat mutacional de KRAS […]

2010-06-23T17:25:58+00:00