Expressió de CK19 en carcinomes de mama triple-negatius i variants histològiques infreqüents

García-Peláez, B1*, Verdú M1,2*, Pubill C2, Rodón N1, Román R1, Martínez B2, Arraiza N2, Díaz O1, Biern G1, Puig X1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Histopat Laboratoris; 3Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència. *(contribució equivalent)

 

Introducció

L’estudi molecular del gangli sentinella axil.lar (OSNA) requereix comprovar prèviament l’expressió inmunohistoquímica de CK19 en el tumor primari, present en la gran majoria de casos (93-97%). En un estudi previ amb TMAs (Rev Esp Patol 2013;46(SI):129) demostrarem positivitat per CK19 en el 99,5% de 207 carcinomes […]

2014-06-17T10:32:16+00:00

La expresión de CK19 en carcinoma de mama en relación con el protocolo de estudio molecular del ganglio centinela.

García Peláez B.1*, Verdú Artufel M.1,2*, Pubill Relats C.2, Roman Lladó R.1, Rodón Font N.1, Martínez Ortega B.2, Serrano Bello V.2, García Fernández P.2 y Puig Torrus X.1,2,3

1BIOPAT.Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència, Barcelona; 2Histopat Laboratoris, Barcelona; 3Hospital de Barcelona, SCIAS, Grup Assistència, Barcelona.

*(contribución equivalente).

Introducción

El estudio molecular del ganglio centinela en el carcinoma de mama por el método OSNA (One-Step Nucleic Acid Amplification) se basa en la detección y cuantificación en ganglios linfáticos del ARNm de la CK19, presente en la […]

2013-05-28T13:24:50+00:00

Prospective study of HER2 status in 1386 invasive breast carcinomas. The impact of the ASCO/CAP 2007 guidelines.

Montse Verdú 1,2, Marta González1, Ruth Roman1, Natalia Rodón1, Carme Pubill2, Begoña Martínez1,2, Myriam Gorriz2, Beatriz Garcia-Pelaez1, Miquel Calvo4 and Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular, SL, Grup Assistència; 2Histopat Laboratoris;  3Hospital de Barcelona SCIAS, Grup Assistència and 4Statistics Department, Universitat de Barcelona. Barcelona, Spain.

Background: The introduction of the ASCO/CAP guidelines in 2007 followed the need to unify methodologies used in HER2 evaluation and to guarantee the predictive test value in the different laboratories. The aim of this study is to review our experience […]

2011-03-11T18:23:22+00:00

Estudi immunohistoquímic prospectiu dels receptors d’estrògens i progesterona en 4.254 casos de carcinoma infiltrant de mama

Montse Verdú1,2, Carme Pubill1, Ana M.ª Guardiola1,2, Ruth Román2, Natàlia Rodón2, Beatriz García2, Marta González2, Miquel Calvo4 i Xavier Puig1,2,3.

1Histopat Laboratoris, 2BIOPAT. SL, 3Hospital de Barcelona, Grup Assistència. Barcelona, 4Departament d’Estadística, Universitat de Barcelona.

Introducció

El resultat acurat en l’estudi dels receptors d’estrògens (ER) i  progesterona (PR) del carcinoma de mama és crític per a indicar la teràpia hormonal. El mètode immunohistoquímic (IHQ) sobre teixit en parafina implantat en la dècada dels 90, es considera totalment validat clínicament encara que persisteixen problemes […]

2010-06-23T17:44:56+00:00

Estudi prospectiu d’expressió immunohistoquímica i amplificació de l’oncogen HER2 en 1.373 casos de carcinoma infiltrant de mama. Valoració de les repercusions de les guies ASCO/CAP 2007

Marta Gonzalez1, Montse Verdú1,3 , Ruth Román1, Natàlia Rodón1, Carme Pubill3, Begonya Martínez3, Beatriz García-Pelaez1, Miquel Calvo4 i Xavier Puig1,2,3.

1BIOPAT. Biopatologia Molecular SL, Grup Assistència. 2Hospital de Barcelona, Grup Assistència. 3Histopat Laboratoris. 4Departament d’Estadística, Universitat de Barcelona. Barcelona

Introducció

La controvèrsia existent de fa anys en la metodologia d’estudi de l’estat del oncogen HER2 i especialment els alts percentatges de discordança entre laboratoris detectada en assajos clínics va motivar l’elaboració de les guies ASCO/CAP publicades el 2007 en un intent d’unificació metodològica […]

2010-06-23T17:43:14+00:00